Test

Dagens och morgondagens företag inser att system kommunicerar, integrerar med varandra och är därmed beroende av varandra.

Test i projekt eller förvaltning behövs för att kunna räkna hem projektet eller säkra kundens behov av en effektivt hanterad systemmiljö. För att åstadkomma detta erbjuder vi erfarna och välutbildade testspecialister med ett gediget kunnande i att planera och styra en testverksamhet.

För att motsvara verksamhetens krav behövs ett strategiskt perspektiv kring test och en erfarenhet av att operativt sätta strategin hos kunden. Ett system är inte färdigt förrän det är testat!

Inputs erbjudande

Vi erbjuder erfarna och certifierade testspecialister som planerar och styr er testprocess. Detta betyder att vi bland mycket annat behärskar: * operativt arbete med test gällande system-, integrations- samt acceptanstest * införande av nya och förbättrade metoder kring test samt ett huvudägarskap kring denna förändring i stora organisationer * kravställning och kvalitetssäkring kring testprocessen i samband med kundens outsourcing av systemutvecklingsfunktionen

Våra roller

 • Systemtestledning
 • Integrationstestledning
 • Acceptanstestledning
 • Testledning av affärssystem (Microsoft Dynamics)
 • Testledning i agila projekt (Scrum, Kanban)
 • Testmiljöspecialister
 • Mentorskap
 • Beställarfunktion

Tekniker/plattformar

 • Quality Center
 • TFS
 • TestDirector
 • WinRunner
 • LoadRunner

Uppdrag

Input bistod med teststrategi och testledning i samband med byte av kärnsystem för en av Sveriges största banker. Dagens lösningar ersattes med en gemensam nordisk plattform för att sänka kostnader och skapa bättre förutsättningar för bankens erbjudande. Hela projektet utgjordes av en mycket komplex miljö med flera integrationer och samplanering med externa leverantörer.

Branscher

 • Bank
 • Försäkring
 • Leasing