Business Intelligence

Input kravställde, ledde och implementerade en Qlikview lösning till en stor kund inom finanssektorn. En lösning innehållande Qlikview dashboards för kommersiell, sälj, pricing, risk samt avstämningsrapportering för finansiella bokslut på europeisk nivå.

Vi på Input hjälper Er med att bygga och förädla Er BI lösning vilket leder till effektivisering av Er verksamhet och vägledning till rätt affärsbeslut.

Business Intelligence är färdigheter, teknologier, applikationer, processer och metoder som hjälper dig att förstå din verksamhet och omvärld. Vi på Input har lång erfarenhet av Business Intelligence i dess olika former. Vi hjälper dig som kund att tänka strategiskt kring vilken BI lösning som passar just Er.

  • Vilken information önskar ni få ut om er verksamhet?
  • Hur ofta och till hur många?
  • Finns det särskilda krav på prestanda?
  • Befintligt eller nytt systemstöd?
  • Behöver ni hjälp med att hitta nya nyckeltal?
  • Hur förehåller sig BI strategin till företagets övergripande strategi?

Vi låser oss inte till någon specifik teknik. Valet av teknik skall stötta dina BI processer och där lämpar sig olika verktyg olika väl för olika ändamål.

Några av de BI verktyg vi är duktiga på är:

  • Qlikview
  • Cognos
  • Microsofts BI plattform
  • Business Objects