Arkitektur

Input/Arkitektur

Moderna organisationer idag stödjer sig på verksamhetsnära IT-system. Komplexiteten i dessa system kräver i allt högre utsträckning ett strategiskt kunnande och en djup och bred erfarenhet av hur systemen hänger ihop för att på bästa sätt förstå hur de ska användas och förbättras på det mest effektiva sättet. IT-arkitektur innebär att koppla samman ovanstående med en förståelse för kundernas verksamhetsprocesser och kunskap om hur dessa skall utvecklas för att generera maximal affärsnytta.

Inputs erbjudande

Vi på Input förstår våra kunders affärsutmaningar och vet hur dessa ska omsättas i verksamhetskrav och krav på systemstöd. Fokus för våra IT-arkitekter är att leverera verksamhetsnytta i form strategier, beslut och IT-system som ger verksamheten mest nytta för investerade resurser.

IASA

På Input arbetar vi med arkitektur enligt IASAs definition för samordning av arkitekturarbete i följande kompetensroller:

  • Verksamhetsarkitekter
  • Lösningsarkitekter
  • Mjukvaruarkitekter
  • Infrastrukturarkitekter
  • Enterprisearkitekturfunktion

Uppdrag

Input var med och tog fram en ny produktfamilj för en av de största reseleverantörerna i Norden och integrerade denna i kundens befintliga produkthanteringssystem.