Engagemang

”Konsulten har på mycket kort tid satt sig in i ett komplext system med höga krav exakthet och tillförlitlighet. Han är engagerad, ansvarstagande, kompetent och positiv och därför väldigt lätt att samarbeta med. Som vår projektledare uttryckte det: Han är bara så bra!”

-Utvecklingschef, Finans- och Produktbolag

För oss på Input arbetar vi aktivt med att nå vår vision genom att arbeta ”inifrån och ut”, dvs. att via vår företagskultur som är byggd på engagemang, kompetens och gemenskap bygga det bästa bolaget i Stockholm. Engagemang föds av inspiration, vilket är ett sinnestillstånd där du känner att allt är möjligt. Det är när vi, alla medarbetare tillsammans, känner att vi är i detta tillstånd som vi har bäst möjligheter att nå vår vision.

Input är ett helt och hållet personalägt företag som genomsyras av en enorm sammanhållning, glädje, värme och engagemang. Att anställda känner sig sedda och hörda är viktigt på alla arbetsplatser för att forma ett starkt engagemang. På Input, där de flesta medarbetare äger en del av bolaget, är det extra viktigt att allas åsikter beaktas och att man känner sig betydelsefull. Ägarskapet är, med andra ord, både ett medel för ledningen att inspirera medarbetare likväl som det ställer hårdare krav på att ledningen lever upp till alla medarbetares förväntningar vad gäller insyn och delaktighet.

På Input arbetar alla väldigt nära tillsammans och att det finns en transparens i det som beslutas och utförs i bolaget. Det är livsviktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga i det som sker i företaget, men också att man får all information så att man känner sig inspirerad att fortsätta bidra med sitt engagemang gällande Inputs uppdrag, syfte och mål, dvs. både om vart Input är på väg såväl som i det dagliga arbetet.

För Inputtare innebär Engagemang att:

  • Vi är alla ledare
  • Vi bjuder på oss själva
  • Vi går all-in oavsett om det är ett kunduppdrag eller en uppgift på en intern konferens
  • Vi välkomnar initiativ som leder till utveckling

För Dig som Kund innebär vårt Engagemang att:

  • Vi är lyhörda för Ditt behov, Dina utmaningar och förutsättningar
  • Vi tar ansvar för vårt åtagande
  • Vi är proaktiva
  • Vi är positiva i vårt bemötande med andra