Kompetens

"Inputs kunsult kom in och lyfte hela teamet, både när det gäller sammanhållningen i teamet men också den tekniska kompetensen då alla plötsligt steppade upp en nivå"

-Verksamhetschef, Transportbolag

En av de enskilt största konkurrensfördelarna för Input är konsulternas kompetens. Våra konsulters praktiska förmågor tillsammans med vår sociala kompetens är vår största tillgång. Kunder anlitar oss för att vi kan leverera tjänster med mycket hög kvalitet. Den höga kvaliteten kommer från att vi förstår kundernas problem och med hjälp av vår specialistkunskap och erfarenhet kan bygga de bästa lösningarna.

På Input förstår vi att för att snabbt kunna bidra och ha en kort leveranssträcka behöver vi både teknisk expertis och verksamhetsförståelse. Vi vårdar och investerar kontinuerligt i vår yrkesskicklighet genom att ständigt vässa vår kompetens som IT-verksamma generellt men också inom våra kunskapsområden specifikt. Vi kompetensutvecklar kontinuerligt våra medarbetare, både i grupp och individuellt inom respektive specialistområden.

Vi har på Input ett program för hur vi arbetar med kompetensutveckling - Input Akademien. Under Input Akademien samlar vi allt från hur vi introducerar nyanställda, bl.a via mentorsprogram, till hur vi arbetar med varje medarbetares utvecklingsplan och tillsammans höjer kompetensen i hela bolaget.

För Inputtare innebär vår Kompetens att:

  • Kunskap och erfarenhet är något som vi gärna delar med oss av
  • Vi ansvarar för vår egen utveckling och bidrar gärna till andras
  • Vi drivs av att ständigt bli bättre

För Dig som Kund innebär vår Kompetens att:

  • Det är en trygghet att vi alltid levererar lösningar med mycket hög kvalitet
  • Vi bidrar med spetskunskap
  • Vi delar med oss av vår kunskap till Ditt företag