Gemenskap

”Input är en stor familj där alla får chansen att höras. Här är vi alla ledare. På Input har vi högt till tak där allas åsikter är lika mycket värda. Jag trivs på Input då jag inte kan tänka mig en annan arbetsplats. Jag har fantastiska kollegor som alla är hjälpsamma. Mina tidigare arbetsplatser har varit precis som det låter -en arbetsplats. Input är något extra. Plötsligt blev det roligt att jobba :)”

-Inputtare från medarbetarundersökning, Great Place To Work 2016

Vår organisation bygger på närhet mellan kundansvariga och konsulter, men även konsulter sinsemellan. Detta tillsammans med närheten till våra kunder gör att vi kan matcha rätt konsult till kundernas behov samt att våra konsulter kan använda sig av sina kollegors kompetens i sina respektive uppdrag. Vi jobbar tillsammans.

”Inget är som Input, ni är min familj, de andra var bara tillfälligt bekanta.”

-Input återvändare beskriver gemenskapen vid återkomst till Input efter 3 år hos andra bolag

På Input uppskattar vi våra medarbetare för den man ÄR och inte för det man gör. Vi uppskattar mångfald och tycker att detta berikar oss som företag och gör oss till en mer intressant arbetsplats. För oss på Input är det viktigast att lära känna varandra som personer snarare än att lära känna varandra för vad man gör i sitt dagliga arbete i sin konsultroll. Det är avgörande för oss som företag att medarbetaren så snabbt som möjligt blir en del av Inputs gemenskap och känner till de värderingar som vi står för. Detta för att vi ska kunna göra vårt bästa ute hos våra kunder. För att kunna prestera på topp måste självkänslan finnas där och man måste vara trygg och känna ett stöd från sina medarbetare.

För Inputtare innebär vår gemenskap att:

  • Vi respekterar varandra och uppskattar mångfalden i t.ex. ålder, kön och bakgrund
  • Vi är olika men jämlika
  • Ingen blir lämnad ensam, det finns en plats för alla
  • Vi gillar att dela upplevelser och upptäcka världen tillsammans
  • Värme och humor är alltid närvarande i allt vi gör
  • Vi är bäst i klassen på kamratskap

För Dig som Kund innebär vår gemenskap att:

  • Vi strävar efter nära och långa relationer
  • Vi bidrar till god sammanhållning och ett positivt arbetsklimat
  • Vi är lojala
  • Med en Inputkonsult hos Dig har du hjälp av hela Inputs samlade kompetens