"Vi vill känna en stolthet över det vi gör. Vi sätter kvalitet i fokus och lämnar aldrig en kund missnöjd! En Inputkonsult innebär 44 konsulters samlade specialkompetenser. Vi jobbar alla tillsammans för att bringa ett mervärde till våra kunder.

Inputtaren vill mer, vill kunna mer och vill göra skillnad!"

-Hendrik Ellert, VD Input

2 januari 2018

Nytt år - nya medarbetare!

2017 går till historien som ett av Inputs bästa år någonsin. Ett minnesvärt år på många sätt, bl.a. för att Input fyllde 20 år som företag. Vi öppnar även 2018 på bästa sätt genom att presentera två ...
15 december 2017

God Jul & Gott Nytt År!

Vi önskar Er; våra Kunder, Partners och Vänner, en riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för 2018. Ofattbart många människor, nästan 2 miljarder, har inte ...

Starten

Input Consulting grundades 1997 av ett fåtal kollegor som tyckte att konsultmarknaden under dåtidens internetyra allt mer kom att fokusera på flotta hemsidor istället för att se kundernas stora reella behov, IT-system som säkrade kundernas kärnverksamhet.

Tillsammans med riktigt duktiga konsulter skapades ett konsultbolag som snabbt kunde sätta sig in i och vidareutveckla kundernas verksamhet med innovativa IT-lösningar. Konsulter som hade förmågan att utveckla stabila lösningar som ledde till verksamhetsnytta från första dagen. Konsulter som ville arbeta nära kunderna och som ville bidra med mervärde genom att erbjuda sin specialistkompetens för att utveckla verksamheten i rätt riktning. Konsulter som helt enkelt ville göra skillnad.

Den känslan präglar än idag vad Input representerar och merparten av grundarna är fortfarande högst verksamma i bolaget.

Kultur

KULTUR OCH VÄRDERINGAR

Till det yttre liknar vi kanske många andra konsultbolag. Det är först när du kommer på "insidan" som skillnaden blir tydlig och som gör oss unika.

Vår kultur grundar sig i några enkla värderingar som för oss på Input är självklara. Dessa värderingar präglar vår vardag och är något som också visar sig väldigt tydligt i det arbete som vi gör ute hos våra kunder. På Input delar alla medarbetare samma vision och värderingar vilket resulterar i Inputkulturen.

Gemenskap Kompetens Engagemang

Karriär på Input

Vill du prova dina vingar på Input, har du vad som krävs?

Se lediga jobb

Sälj

Kundfokus

På Input är det våra konsultchefer och kundansvariga som jobbar med försäljningen. För att skapa och bygga på långsiktiga samarbeten behöver man göra en så bra matchning som möjligt mellan kund och konsult. Därför är våra kundansvariga även konsultchefer.

Du som kund får en dedikerad kundansvarig som är aktiv, håller sig informerad om din verksamhet och är insatt i era projekt och behov. Att den personen dessutom arbetar som konsultchef och känner konsulterna utan och innan och vet i vilka projekt deras styrkor framhävs och bidrar med ett mervärde resulterar i att du som kund kan vara trygg i att det blir en bra match.

Det som skiljer oss från andra är vårt engagemang och sätt att arbeta. Många pratar om att bygga långsiktiga relationer, samarbeten och nära kontakt, vi tillämpar det! Som kund får du jobba med Hendrik eller Sara som blir er dedikerade kundansvarig.

Inputtare

Vilka är vi?

Inputs vision är att vara det ledande IT-bolaget inom Stockholmsregionen. För att vara ledande, behöver man inte vara störst, däremot måste man vara bäst. Genom lyhördhet för kundernas behov och spetskompetens inom såväl branscher som ny teknik och effektiva metoder; stöttar, vägleder och genomför Input projekt som genererar ett mervärde för kunderna och ökar deras konkurrenskraft.

Input är en attraktiv arbetsplats med en företagskultur som stimulerar till kontinuerlig kompetensutveckling och som tillför ett bestående mervärde och nytta för kunderna. Input lockar till sig de bästa konsulterna i branschen, vilket gör Input till en vägvisare för såväl kunder som konkurrenter.

Input kan mer och vill mer! Input gör skillnad!

kontakta oss

Input Consulting Stockholm AB
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

+46 (8) 700 00 80
E-Post
inputinfo@input-consulting.se