"Vi vill känna en stolthet över det vi gör. Vi sätter kvalitet i fokus och lämnar aldrig en kund missnöjd! En Inputkonsult innebär 44 konsulters samlade specialkompetenser. Vi jobbar alla tillsammans för att bringa ett mervärde till våra kunder.

Inputtaren vill mer, vill kunna mer och vill göra skillnad!"

-Hendrik Ellert, VD Input

We support Solvatten
15 april 2019

En New York Sour tack!

En New York Sour tack! Mitt ute i Västbergas industriområde, bland lagerlokaler och verkstäder, döljer sig en riktig pärla. Det är där vår kompis Davve Ammer med kollegor driver Cocktailkungens ...
18 mars 2019

Vi drar till fjällen!

Vi drar till fjällen! Inte vilka fjutt-backar som helst, utan närmast bestämt Österikiska Alperna och Zell am See. Denna vackra pärla belägen vid Zeller See blev Inputs plats för den årliga ...

Starten

Input Consulting grundades 1997 av ett fåtal kollegor som tyckte att konsultmarknaden under dåtidens internetyra allt mer kom att fokusera på flotta hemsidor istället för att se kundernas stora reella behov, IT-system som säkrade kundernas kärnverksamhet.

Tillsammans med riktigt duktiga konsulter skapades ett konsultbolag som snabbt kunde sätta sig in i och vidareutveckla kundernas verksamhet med innovativa IT-lösningar. Konsulter som hade förmågan att utveckla stabila lösningar som ledde till verksamhetsnytta från första dagen. Konsulter som ville arbeta nära kunderna och som ville bidra med mervärde genom att erbjuda sin specialistkompetens för att utveckla verksamheten i rätt riktning. Konsulter som helt enkelt ville göra skillnad.

Den känslan präglar än idag vad Input representerar och merparten av grundarna är fortfarande högst verksamma i bolaget.

Kultur

KULTUR OCH VÄRDERINGAR

Hur beskriver man en kultur i ord?

Enligt oss är en arbetsplatskultur något man lever.

Du får helt enkelt komma hit och känna efter själv!

Om man trots allt skulle göra ett försök att koka ned vår kultur i några futtiga ord som visar på något som tydligt känns i hela företaget så är det Gemenskap, Kompetens och Engagemang.

Gemenskap

På Input har vi en fantastisk sammanhållning och gemenskap. Vi är inte kollegor med varandra utan nära vänner. Många brukar beskriva Input som sin andra familj. Gemenskapen bottnar i att det finns en genuin värme och omtanke för varandra som gör att man känner sig både trygg och uppskattad. På Input känner alla att dom kan vara sig själva och att allas åsikter är lika mycket värda.

Kompetens

En av de enskilt största konkurrensfördelarna för Input är konsulternas kompetens. Våra konsulters praktiska förmågor tillsammans med vår sociala kompetens är vår största tillgång. Kunder anlitar oss för att vi kan leverera tjänster med mycket hög kvalitet. Den höga kvaliteten kommer från att vi förstår kundernas problem och med hjälp av vår specialistkunskap och erfarenhet kan bygga de bästa lösningarna. Vårt komptensprogram Input Akademien borgar för att våra konsulter hela tiden håller sig i framkant vad gäller teknik, metodik och annat som krävs för att kunna leverera bästa möjliga resultat hos våra kunder.

Engagemang

Vår vision är att bygga eller fortsätta vara det bästa IT-konsultbolaget i Stockholm. Vi arbetar aktivt med att nå vår vision genom att arbeta ”inifrån och ut”, dvs. att via vår företagskultur behålla och locka till oss de bästa konsulterna på marknaden. Engagemang föds av inspiration, vilket är ett sinnestillstånd där du känner att allt är möjligt. Det är när vi, alla medarbetare tillsammans, känner att vi är i detta tillstånd som vi har bäst möjligheter att nå vår vision.

Input är ett helt och hållet personalägt företag där alla arbetar väldigt nära tillsammans. Det finns en transparens i allt som beslutas och utförs i bolaget. Det är livsviktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga i det som sker i företaget, men också att man får all information så att man känner sig inspirerad att fortsätta bidra med sitt engagemang gällande Inputs uppdrag, syfte och mål, dvs. både om vart Input är på väg såväl som i det dagliga arbetet.

På Input uppskattar vi våra medarbetare för den man ÄR och inte för det man gör. Vi uppskattar mångfald och tycker att detta berikar oss som företag och gör oss till en mer intressant arbetsplats.

Karriär på Input

Vill du prova dina vingar på Input, har du vad som krävs?

Se lediga jobb

Sälj

Kundfokus

På Input är det våra konsultchefer och kundansvariga som jobbar med försäljningen. För att skapa och bygga på långsiktiga samarbeten behöver man göra en så bra matchning som möjligt mellan kund och konsult. Därför är våra kundansvariga även konsultchefer.

Du som kund får en dedikerad kundansvarig som är aktiv, håller sig informerad om din verksamhet och är insatt i era projekt och behov. Att den personen dessutom arbetar som konsultchef och känner konsulterna utan och innan och vet i vilka projekt deras styrkor framhävs och bidrar med ett mervärde resulterar i att du som kund kan vara trygg i att det blir en bra match.

Det som skiljer oss från andra är vårt engagemang och sätt att arbeta. Många pratar om att bygga långsiktiga relationer, samarbeten och nära kontakt, vi tillämpar det! Som kund får du jobba med Stefan eller Hendrik som er dedikerade kundansvarige.

Inputtare

Vilka är vi?

Inputs vision är att vara det ledande IT-bolaget inom Stockholmsregionen. För att vara ledande, behöver man inte vara störst, däremot måste man vara bäst. Genom lyhördhet för kundernas behov och spetskompetens inom såväl branscher som ny teknik och effektiva metoder; stöttar, vägleder och genomför Input projekt som genererar ett mervärde för kunderna och ökar deras konkurrenskraft.

Input är en attraktiv arbetsplats med en företagskultur som stimulerar till kontinuerlig kompetensutveckling och som tillför ett bestående mervärde och nytta för kunderna. Input lockar till sig de bästa konsulterna i branschen, vilket gör Input till en vägvisare för såväl kunder som konkurrenter.

Input kan mer och vill mer! Input gör skillnad!

kontakta oss

Input Consulting Stockholm AB
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

+46 (8) 700 00 80
E-Post
inputinfo@input-consulting.se